TÜRK DÜNYASI OTURUMU
  

Konferans takvimi içerisinde, Türk Dünyası ülkelerinin ana dillerinde bildiri sunumu ve bilimsel, sanatsal,  eğitsel  etkinlikler yapmalarına olanak sağlayan özel bir bir gün düzenlenecektir.

Bu etkinlikler çerçevesinde “yaşam boyu müzikle yolculuk” Life’s Journey Through Music temasına ve içeriğine uygun olarak, Türk Dünyasında geçmişten günümüze uzanan, müziğin algılanması, uygulanması ve öğretiminde; müziğin kendine özgü, zengin kültürel, bilimsel, eğitsel ve sanatsal yönlerinin etkili bir biçimde ortaya konulması planlanmaktadır. İçeriğe uygun sunumların ve etkinliklerin seçimine, programlanmasına özel bir bilim ve sanat kurulu karar verecektir.

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki etkinlikler programlanacaktır;

 • 20 + 10 dk. Sunum ve Soru /cevap formatında Sözlü Bildiri sunumları
 • Poster bildiri sunumları
 • Workshop Etkinlikleri
 • Paneller
 • Sempozyumlar
 • Müzik aletleri veya müzik üzerine çeşitli materyal vb. gereçlerden oluşan özel sergiler
 • 40 dakikalık Konferans sunumları
 • 20 Dakikalık Türk Dünyasına özel seçilen performans grupları etkinlikleri veya solo konserler

Türk Dünyası Oturumu Bilim ve Sanat Komitesi

Başkan :

Prof. Siyavush Karimi
The rector of the Azerbaijan National Conservatory, People’s artist of the Respublic of Azerbaijan. Baku, Azerbaijan

Eş-Başkanlar:

Prof. Dr. Lala Huseynova
Vice-Rector for Science work of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Belir Tecimer
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey

 

General Secretary: Azerbaijan National Conservatory Coordinator:
Assist. Prof. Dr. Başak Gorgoretti
Eastern Mediterranean University. Faculty of Education. Department of Music Education. Famagusta, TRNC
Master Fardin Mammadli
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan

Scientific Committee

Prof. Dr. Abbasgulu Najafzade
Head in Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Marmara University. Faculty of Theology. Turkish Religious Music Department. Istanbul, Turkey
Prof. Dr. Ali Uçan
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey (Retired). Honorary Chairman of Turkish World Music Education Association Turkey
Prof. Dr. Fattakh Khaligzade
Department of Music History and Theory of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Hanefi Özbek
Medipol University. Turkish Music Department. Istanbul,Turkey
Prof. Dr. Magali Kleber
Universidade Estadual de Londrina. Brazil
Prof. Dr. Masafumi Ogawa
Yokohama National University. Faculty of Education and Human Science. Japan
Prof. Suna Çevik
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey (Retired)
Prof. Dr. Süleyman Tarman
Aksaray University. Faculty of Education. Department of Music Education. Aksaray, Turkey
Prof. Dr. Ülker Aliyeva
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Oya Levendoğlu
Erciyes University. Faculty of Fine Arts. Department of Music Science. Kayseri,Turkey Kayseri-Turkey
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
Gazi University. Turkish Music Conservatory. Instrument Education Department. Ankara, Turkey
Doç. Dr. Fakhraddin Bakhshaliyev
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Assoc. Prof. Patrick Schmidt
University of Western Ontario, Canada.
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan
Medipol University. Fine Arts Design and Architecture Faculty. Istanbul,Turkey
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak
Abant Izzet Baysal University. Faculty of Education. Department of Music Education. Bolu,Turkey
Arthur Gill
Music Teacher Special Education Centre VHC PHC Pakistan. Special Ed Teaching Assistant for Prospero Teaching Manchester.
Specialist Meral Mete
Hacettepe University Faculty of Education. Department of Elementary Education. Primary Education. Ankara, Turkey
Refik Saydam
MÜZED President of the Association of Music Educators . Ankara, Turkey
Richard Hallam
Hallam Creative Enterprises. United Kingdom.
Timur Davletov
TURKSOY International Turkish Culture Organization
     

Türk Dünyası Oturumu Sunum ve Program Özellikleri

Türk Dünyası Oturumu için Türkçe özet gönderme sistemi için tıklayınız. Tüm slaytlar ve görsel belgeler İngilizce hazırlanmalı, sunumlar Türkçe, Azerice, İngilizce ya da Rusça olarak yapılmalıdır. Simultane tercüme yapılacaktır.

Konferansın son katılım tarihi: 19 Şubat 2018

Turkic Session Kitabı
Tam metinler kitabı yayınlanacaktır.

TÜRK DÜNYASI OTURUMU TASLAK PROGRAM
17 TEMMUZ 2018, SALI
13:00-13:40 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Siyavuş Kerimi
Prof. Düsen Kaseinov
Refik Saydam
Prof. Dr. Ali Uçan
Prof. Lee Higgins

13:40-14:20 ÇAĞRILI KONUŞMACI
Prof. Dr. Ali Uçan
“İnsanlığın İlk Doğal-Temel-Ortak Müziksel Donanımı”
14:20-15:20 Azerbaycan Milli Konservatuvarı Halk Çalgıları Orkestrası Konseri

İpekyolu Orkestrası Konseri
15:20-15:40 KAHVE MOLASI
15:00-17:10 PARALEL OTURUMLAR
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 ATÖLYE ÇALIŞMALARI
BİLDİRİ SUNUMLARIBİLDİRİ SUNUMLARI PANEL

“MÜZİKTE ÜNİVERSİTER EĞİTİMİN DÜNYADAKİ DURUMU”

Moderatörler:
Prof. Dr. Ali Uçan
Prof. Lee Higgins

Panelistler:

 • Siyavush Karimi
 • Farah Aliyeva
 • Ferhad Badalbeyli
 • Hanefi Özbek
 • Ahmet Hakkı Turabi
 • Nuri Özcan
 • Sylvia Schwarzenbach
 • Silja Fisher

KONSER

“KLASİK TÜRK MUSIKİSİ KONSERİ’’
Solist: Serda TÜRKEL OTER
Kanun: Kibele ÇİFTCİ
Klasik Kemençe: Beste ESEN BİÇER
Ud: Tolga OTER

17:10-17:30 KAHVE MOLASI
17:30-19:00 PARALEL OTURUMLAR
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 ATÖLYE ÇALIŞMALARI
BİLDİRİ SUNUMLARI
TÜRK MÜZİĞİNDE MAKAM, USUL, ÇALGI VE MEŞK GELENEĞİ

BİLDİRİ SUNUMLARI KONFERANS KONSER
Prof. Dr. Gülçin Yahya KAÇAR
Türk Müziğinde Makamı Oluşturan Unsurlar ve Özellikleri

Doç. Dr. Mehmet GÖNÜL
Türk Müziğinde Usûl ve Farklı Yaklaşımlar

Yrd. Doç. Dr. Vasfi HATİPOĞLU

Türk Müziğinde Meşk Geleneğinin Dünü ve Bugünü

Dr. Öğr. Gör. Selçuk ÖZTÜRK

Türk Müziği Saz Eğitiminde Yöresel Tavır Özelliklerinin Kullanılması

Dr. Öğr. Gör. Emir DEĞİRMENLİ

Uluslararası Çalgı Akustiği Çalışmalarının Türk Müziği Çalgıları Yapımcılığına Etkileri
  Prof. Dr. MASAFUMI OGAWA
Issues of Movable-Do System at the Grade Schools in Asian Countries; Comparing with Japan, Vietnam and Indonesia

 
18 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA
13:00-13:20 KONSER
ZEYBEK’TEN LONGA’YA
Gülçin Yahya KAÇAR ( Ud )
Murat CAN ( Kanun )
Selçuk ÖZTÜRK ( Klarinet, Bağlama )
Vasfi HATİPOĞLU ( Keman )
Mehmet GÖNÜL ( Bendir, Daire )
13:20-14:00 DAVETLİ KONUŞMACI
Lala Huseyinova
“Türk Dünyasında Aşıklık Sanatı”
14:00-14:20 KAHVE MOLASI
14:30-16:00 PARALEL OTURUMLAR
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 ATÖLYE ÇALIŞMALARI
 

BİLDİRİ SUNUMLARI

Doç.Dr.Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ
"Türkiye’de Müzik Terapinin Dünü, Bugünü ve Yarını"

Doç Dr. Serda TÜRKEL OTER
"Klasik Türk Müziğinde Uslûp ve Tavır"

Öğr. Gör. Beste ESEN BİÇER
"Türk Müziğinde Geçmişten Günümüze Taksim Formu ve Özelikleri"

BİLDİRİ SUNUMLARI

Öğr. Gör. Dr. Tolga OTER
"Türk Müziğinde Âhenk ve Makâm Meselesi"

Dr. Kibele ÇİFTÇİ
"Zekâi Dede’nin Hüzzâm Bestelerinin 18.yy. Nazariyat Anlayışı İçerisinde Değerlendirilmesi"

KONFERANS

Prof. Suna Çevik
"Unesco  2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" nden Biri Olan "Nitelikli Eğitim" Kapsamında Müzik Eğitiminde Yenilikçi, Özgün Yaklaşımlar "
BİLDİRİ SUNUMLARI
16:00-16:20 KAHVE MOLASI
16:20-16:40 KONSER
Kanun-Tambur Dinletisi
Tambur: 
Prof. Dr. Hanefi Özbek 
Kanun: 
Yrd. Doc. Dr. Volkan Gidiş  
16:45-18:15 PARALEL OTURUMLAR
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 ATÖLYE ÇALIŞMALARI
BİLDİRİ SUNUMLARI BİLDİRİ SUNUMLARI KONFERANS

Prof. Enver Tufan
“Yaşam Bir Akorun İçinde Gizli Bir Varyasyon Konseridir”
BİLDİRİ SUNUMLARI
18:40-19:00

KONSER
YAZMALARLA SAZLAR ARASINDA
Sipihr Sazsemaisi  Kantemiroğlu
Şuri Sazsemaisi     Kantemir edvarından/Bestecisi Bilinmiyor
Nikriz Peşrev         Ali Ufki
Neva Peşrev              Sultan II. Bayezid
Uyan Ey Gözlerim Sultan Murad Han/Ali Ufki edvarından
Neva Ceng-i Harbi  Anonim/Ali Ufki edvarından

Ud: N. Oya LEVENDOĞLU
Kanun: Emre ERDOĞAN
Şahrud ve Vokal: A. Tolga ÖZDEMİR

ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ
Ankara Üniversitesi Alegria Oda Korosu

 

PANEL - “Müzikte Üniversiter Eğitimin Dünyadaki Durumu”

Moderatörler:

Panelistler:

 • Farah Aliyeva
 • Ferhad Badalbeyli
 • Silja Fisher

 

 

 

 
 
ISME 2018 - 33rd World Conference of International Society for Music Education / 15-20 July 2018 / Baku / Azerbaijan