TÜRK DÜNYASI OTURUMU
  

Turkic Session "Türk Dünyası Oturumu"nda sunulan tüm bildiriler ve sunumlar Azerbaycan Milli Konservatuvarı tarafından bir kitap içerisinde değerlendirilecektir. Ayrıca bu kitabın konferans tarihinde katılımcılara verilmesi planlanmaktadır.

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: Makaleler 10 Haziran 2018 tarihine kadar amk-azmilcon@rambler.ru adresine gönderilmelidir.

Tam metin için gerekli olan bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Türkçe - English - русский - Azərbaycan


Konferans takvimi içerisinde, Türk Dünyası ülkelerinin ana dillerinde bildiri sunumu ve bilimsel, sanatsal,  eğitsel  etkinlikler yapmalarına olanak sağlayan özel bir bir gün düzenlenecektir.

Bu etkinlikler çerçevesinde “yaşam boyu müzikle yolculuk” Life’s Journey Through Music temasına ve içeriğine uygun olarak, Türk Dünyasında geçmişten günümüze uzanan, müziğin algılanması, uygulanması ve öğretiminde; müziğin kendine özgü, zengin kültürel, bilimsel, eğitsel ve sanatsal yönlerinin etkili bir biçimde ortaya konulması planlanmaktadır. İçeriğe uygun sunumların ve etkinliklerin seçimine, programlanmasına özel bir bilim ve sanat kurulu karar verecektir.

Azerbaycan Milli Konservatuvarı

 

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki etkinlikler programlanacaktır;

  • 20 + 10 dk. Sunum ve Soru /cevap formatında Sözlü Bildiri sunumları
  • Poster bildiri sunumları
  • Workshop Etkinlikleri
  • Paneller
  • Sempozyumlar
  • Müzik aletleri veya müzik üzerine çeşitli materyal vb. gereçlerden oluşan özel sergiler
  • 40 dakikalık Konferans sunumları
  • 20 Dakikalık Türk Dünyasına özel seçilen performans grupları etkinlikleri veya solo konserler

Türk Dünyası Oturumu Bilim ve Sanat Komitesi

Başkan :

Prof. Siyavush Karimi
The rector of the Azerbaijan National Conservatory, People’s artist of the Respublic of Azerbaijan. Baku, Azerbaijan

Co-Cahirs:

Prof. Dr. Lala Huseynova
Vice-Rector for Science work of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan

 

General Secretary: Azerbaijan National Conservatory Coordinator:
Assist. Prof. Dr. Başak Gorgoretti
Eastern Mediterranean University. Faculty of Education. Department of Music Education. Famagusta, TRNC
Master Fardin Mammadli
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan

Scientific Committee

Prof. Dr. Abbasgulu Najafzade
Head in Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Ali Uçan
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey (Retired). Honorary Chairman of Turkish World Music Education Association Turkey
Prof. Dr. Fattakh Khaligzade
Department of Music History and Theory of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Hanefi Özbek
Medipol University. Turkish Music Department. Istanbul,Turkey
Prof. Dr. Magali Kleber
Universidade Estadual de Londrina. Brazil
Prof. Dr. Masafumi Ogawa
Yokohama National University. Faculty of Education and Human Science. Japan
Prof. Suna Çevik
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey (Retired)
Prof. Dr. Ülker Aliyeva
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Doç. Dr. Fakhraddin Bakhshaliyev
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Assoc. Prof. Patrick Schmidt
University of Western Ontario, Canada.
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan
Medipol University. Fine Arts Design and Architecture Faculty. Istanbul,Turkey
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak
Abant Izzet Baysal University. Faculty of Education. Department of Music Education. Bolu,Turkey
Arthur Gill
Music Teacher Special Education Centre VHC PHC Pakistan. Special Ed Teaching Assistant for Prospero Teaching Manchester.
Specialist Meral Mete
Hacettepe University Faculty of Education. Department of Elementary Education. Primary Education. Ankara, Turkey
Refik Saydam
MÜZED President of the Association of Music Educators . Ankara, Turkey
 
Richard Hallam
Hallam Creative Enterprises. United Kingdom.
Timur Davletov
TURKSOY International Turkish Culture Organization
 
     
     
     

 

Türk Dünyası Oturumu Sunum ve Program Özellikleri

Türk Dünyası Oturumu için Türkçe özet gönderme sistemi için tıklayınız. Tüm slaytlar ve görsel belgeler İngilizce hazırlanmalı, sunumlar Türkçe, Azerice, İngilizce ya da Rusça olarak yapılmalıdır. Simultane tercüme yapılacaktır.

Konferansın son katılım tarihi: 15 Mart 2018

Turkic Session Kitabı
Tam metinler kitabı yayınlanacaktır.

17 TEMMUZ 2018, SALI

13:00-13:40

AÇILIŞ KONUŞMALARI
TC BAKU BÜYÜKELÇİSİ ERKAN ÖZORAL
PROF. DR. SİYAVUŞ KERİMİ (Rektör)
REFİK SAYDAM (MÜZED Başkanı)
PROF. DR. ALİ UÇAN (TÜRKMEB Onursal Başkanı)
PROF. DÜSEN KASEİNOV (TÜRKSOY Genel Sekreteri )
PROF. LEE HIGGINS (ISME Başkanı)
MRS. SEVDA MAMMADALİYEVA the Chairman of The Organizing Committee  (Azerbaycan Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı)
MR. FİRUDİN GURBANOV the Member of The Organizing Committee (Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı)

13:40-14:20 Azerbaycan Milli Konservatuvarı Halk Çalgıları Orkestrası Konseri
14:20-15:10

ÇAĞRILI KONUŞMACI
PROF. DR. ALİ UÇAN(TÜRKMEB Onursal Başkanı)
“İnsanlığın İlk Doğal-Temel-Ortak Müziksel Donanımı”

15:20-15:40

KAHVE MOLASI

15:30-17:10

PARALEL OTURUMLAR

  SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Khatira Hasanzade
SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Turan Mammadaliyeva
SALON 3
PANEL
“MÜZİKTE ÜNİVERSİTER EĞİTİMİN DÜNYADAKİ DURUMU”
SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Lala Huseyionova
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
(Süre:60dk)

Fattah Khaligzade
Türk halkları müziğinde aksak ritmler

Fakhraddin Bakhshaliyev
 Ortadoğu makam musikisi ve divan edebiyyatı

Gulhanim Asadzada
Zikir müziği Şamahı bölgesinde

Ceren Doğan, Belir Tecimer
The effect of piano-assisted music activities on early mathematical reasoning skills of the 
preschoolers

Habiba Mammadova
Azerbaycan'da Muğam İfaçılığının Gelişimi

Zulfiyye Huseynova
Şirvan âşık havalarının ritim konularına dair

Aysel Bagirova
“Arşın mal alan” opereti Azerbaycan halk müzik aletleri orkestrası faaliyetinde geçtiği yol

MODERATÖRLER
PROF. DR. ALİ UÇAN &
PROF. LEE HIGGINS

PANELİSTLER
Prof. Dr. Ali Uçan
Prof. Dr. Siyavush Karimi
Prof. Dr. Farah Aliyeva
Prof. Dr. Hanefi Özbek
Sylvia Schwarzenbach
Alexandra Kertz-Welzel
Tariyel Mammadov

Zumrud Araz Akhundova Dadashzade
Dialectics of the national and the global in Azerbaijani music

Fardin Ilham Mammadli
Azərbaycan muğamında "Bərdaşt" şöbəsinin yaranma şərtləri və mövqeyi

Aydan Babayeva Rashidova
Source Study Issuses In Middle Ages Eastern Treatises

15:30-16:30
Özgü Bulut
Beden Müziğinde Komprovizasyon

15:30-16:30
Özgü Bulut
Soundpainting

17:10-17:30

KAHVE MOLASI

KONSER
BOLU KOÇ ORTAOKULU KONSERİ

17:30-19:00 PARALEL OTURUMLAR
 

SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Hacer Babayeva

SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Nuride Ismayilzade

SALON 3
KONFERANS
Oturum Başkanı:
Dr. Birsen Jelen

SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Zuleyha Abdulla

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
(Süre:60dk)

 

Hüseyin Cevahir Ünal, Yavuz Durak
Müziksel İşitme, Okuma, Yazma Dersinin Öğrencilerin Dikte ve Deşifre Başarısına Etkileri

Afsana Ağayar Babayeva
Musical-poetic genres of Islamic religion in the ethnocultural context in Azerbaijan

Dolunay Akgül Barış, Uğur Alpagut, İlknur Karageyik, Öznur Akkaya
Bolu Çocuk Sanat Atolyeleri Projesi

Beste Esen Biçer
Türk Müziğinde Geçmişten Günümüze Taksim Formu ve Özelikleri

 Tolga Oter
Türk Müziğinde Âhenk ve Makâm Meselesi

Kibele Kıvılcım Çiftçi
Zekâi Dede’nin Hüzzâm Bestelerinin 18.yy. Nazariyat Anlayışı İçerisinde Değerlendirilmesi

Emrah Tuncel
Abdülbâki Nâsır Dede'nin Makâm Tarifleri Doğrultusunda Klasik Kemençe İle Taksim Kabiliyetini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma

Serda Türkel Oter
Klasik Türk Müziğinde Uslûp ve TavırMasafumi Ogawa
Issues of Movable-Do System at the Grade Schools in Asian Countries; Comparing with Japan, Vietnam and Indonesia

Jian Yu
To create a brand of arts and culture to help the school art development

Gunel Bakirova
Role of ornamental exercises in pedagogical experience and development fortepiano technical skills

Akif Guliyev
Azerbaycan professional musiqi tehsilinde saz aletininin tedrisine dair

Aygül Şahmirzə Səfixanova
Azerbaycan'in Karabağ bölgesinin hayvancılık türkülərinin semantik özellikleri

Firuza Asadzada
Urmiye âşıkları (halk ozanları) karşılaştırmalı tahlilde

Sevan Nart
A Recommended Rubric for Individual Voice Education Course
Özgü Bulut
Circle Songs with Usûls and Body Percussion

18 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

13:00-13:20

KONSER
“KLASİK TÜRK MUSIKİSİ KONSERİ’’
Solist: Serda TÜRKEL OTER
Kanun: Kibele ÇİFTCİ
Klasik Kemençe: Beste ESEN BİÇER
Ud: Tolga OTER

13:20-14:00 ÇAĞRILI KONUŞMACI
LALA HÜSEYİNOVA
“TÜRK DÜNYASINDA AŞIKLIK SANATI”

14:00-14:20

KAHVE MOLASI

14:30-16:00

PARALEL OTURUMLAR

 

SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Konul Naşirova

SALON 3
KONFERANS
(Süre:40dk)

SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Seyhan Bulut

SALON 5
BİLDİRİ SUNUMLARI

 TÜRKMEB PANELİ

Moderatörler
PROF. DR. ALİ UÇAN
Türkmeb Onursal Başkanı

PROF. DR. UĞUR ALPAGUT
Türkmeb Genel Sekreteri

Konuşmacılar
PROF. DR. DÜSEN KASEİNOV
TürkMeb Başkanı
PROF. DR. FARAH ALİYEVA
PROF. DR. SİYAVUSH KARİMİ
PROF. DR. FERHAD BADALBEYLİ
PROF. DR. ALİ UÇAN
PROF. DR. UĞUR ALPAGUT

Aytach Rahimova, Aynur Elhan Nayir
Color Effect in Music Education

Vafa Nizami Khanbayova
Mugham- maqam thinking as a source of the European cyclic form

Aytach Rahimova, Aynur Elhan Nayir
Mod Tetrachords İn The Theory of Western Music and Their Place in Azerbaijan and Turkish Music Makam (Mod) Scales.

KONFERANS

PROF. SUNA ÇEVİK

Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Gündemi" nde yer alan "Nitelikli Eğitim" hedefi kapsamında Müzik/Sanat Eğitiminde Yenilikçi, Özgün Yaklaşımlar

 

Gülnarə Manafova
Eski Türk destanlarının yeni bale düzenlemesi: "Oğuzname" balesi

Fazilə Ramiz Qızı Nəbiyeva
Circular dancing as the common values of turkish people

Jala Elman Gulamova
Thesis: ARIF BABAYEV’S MUGHAM PERFORMANCE TRADITIONS

14:30-15:30
Sezen Ozeke
ONE-Two / ONE-Two-Three, CAN You COUNT With Me?: An Approach to Teach Irregular Meters

16:30-17:30
Hüseyin Yükrük
Bağlama’da Yöresel Tezene Tavırları

16:00-16:20 KONSER
KANUN-TAMBUR KONSERİ
PROF. DR. HANEFİ ÖZBEK-YRD. DOÇ. DR. VOLKAN GİDİŞ

16:30-18:00

PARALEL OTURUMLAR

 

 

SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Refik Saydam
SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Aytaç Rahimova
SALON 3
KONFERANS
(Süre:40dk)
SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Dr. Yavuz Durak
SALON 5
WORKSHOP/
POSTER SUNUMLARI

Pınar Beşevli Solmaz
12 Mart (1971) Muhtırası’ndan, 12 Eylül (1980) Darbesi’ne Kadar Türkiye’de Hükümet Politikalarında Müzik

M. Nevra Küpana
Müzik Öğretmeni Adaylarının Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Gulnaz Abutalıb Abdullazade
Uluslararası iletişimde mugam sanatının evrensel mahiyeti

Nuride Ismayilzade
Mодель первоисточника азербайджанской народной музыки в творчестве русского композитора "Р. Глиэра"-как один из компонентов изучения национальных образцов

Yegana Taptiqova
Musical development of the student in the process of early harp education

Pike Axundova-Talibli
On the application of nonlinear development principles in Mugham teaching

Gulnar Axundova
About polysemy principles of unity concept in Chahargah mugham mode

PROF. DR. ENVER TUFAN
“Yaşam Bir Akorun İçinde Gizli”

 

WORKSHOP
Enver Tufan-Selmin Tufan

Piyanoda Temel Davranışların Kazandırılmasında Dört El Çalışmalarının Önemi

Yalcin Abdulla
Bektaşi Cemevlerinde düzenlenen törenlerin dini, sosyal ve kültürel değerleri

Seyhan Bulut
Flüt Müziğinin Dönemsel Stil Özellikleri ve Yoruma Etkisi “Müzik Notada Değil Altında Yatan Bilgide Gizlidir”

Ayten Kaplan
Karacaoğlan’ın Bestelenmiş Şiirlerinde Söz ve Müzik Uyumu

Ebru Bozdemir Kargı
Türk Bestecilerinin Viyola Eserleri ve Nejat Başeğmezler’in Bestecilik Özellikleri

16:30-17:30
Hanefi Özbek-Volkan Gidiş
Kanun-Tambur Çalıştayı

Nurana Shixali Zeynalova
National frets of azerbaijan and problem of performance of folks music in pianoforte works

19 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

13:00-13:30 KONSER
CORAL ALLEGRO ONCE VALENCIA
13:30-15:30 PARALEL OTURUMLAR

 

SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Enver Tufan

SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Abbasgulu Najafzade

SALON 3
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Fakhraddin Bakhshaliyev

SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Cahangir Salimkhanov

SALON 5
WORKSHOP

Farhat Kadir Pala, Pınar Mıhcı Türker, Özlem Kılınçer
Pasif Haptik Öğrenmenin Piyano Çalmaya Etkisi

Naira Kamal Qulamova
XX. Yüzyıl Azerbaycan Müziğinde Doğu ve Batı Ananelerinin Sentezi

Selmin Tufan
Müzik Öğretmenliği Lisansüstü Programlarında Piyano Pedagojisi Dersinin Önemi

Nihan Yağışan
Profesyonel Müzisyenlerde Kas İskelet Sistemi Ağrılarının Postürle İlişkisinin İncelenmesi

Rana Azer Mammadova
Methodology of teaching mugham in terms of functionality theory

Nargiz Huseynova
Methodological problems in teaching modern vocal art

Gullu Ismayilova
Modern Cultural policy and the role of national ideology in composer’s work


Jeyran Mahmudova Emin
Educational Issues of Eruz Poetic Style in Azerbaijan Mugam

Çağrı Başbuğ, Şeydagül Kapçak, Samir Gülahmedov
Türkiye ve Azerbaycan’daki İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyindeki Müzik Okullarının Çeşitli Değişkenler Yönünden İncelenmesi

Mammadali Mammadov
Yeni ulusal müzik aletlerinin yaratılmasının gerekliliği

Jamila Amirova
Evolution of interpretation in Azerbaijani jazz history

Sevinç Yaşar Azizova
Azerbaycan muğamlarının geniş çaplı invariantlığının işlevsel önemine dair

Abdullah Uz
Yükseköğretim Kuurumlarındaki Azerbaycanlı Müzik Eğitimcilerinin Türkiye Müzik Eğitimi Sürecine Etkileri

Maryam Yusifova
Concerning interaction of composer, performing and pedagogical activity on the example of Elmira Nazirova’s creativity

Canan Özgür
The Relation Between Text and Music in the Work “Hayalimdeki Bahçe” of Nazife Güran  


13:30-14:30

Yavuz Durak-Cevahir Ünal Worshop
Uygulamalı Müzik Teknolojileri Atölyesi

 

 

15:30-15:45 KAHVE MOLASI
15:45-17:45

PARALEL OTURUMLAR

 

SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Gulnaz Abutalib Abdullazade

SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Selmin Tufan

SALON 3
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Suna Çevik

SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Fattakh Khaligzade

SALON 5
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ulker Aliyeva

 

Duygu Küçük, Giray Koçaslan
Türk Operalarında Tarih Öncesi Anadolu Medeniyetlerinin İzleri: Gılgamış ve Inanna Operaları

Yaver Neymatli
Azerbaycan bestecilerinin eserlerinde keman koncerto türünün gelisimi ve icracilik problemleri

Birsen Jelen
The Relationship Between Music Performance Anxieties and Mindfulness Levels of Turkish Music Teacher Candidates

Kamile Hüseyn Dadaşzade
On some cognitive models of the epos “Book of Dada Gorgud”

 

Sabina Muradova
Pedagogical Principles of Z. Adigozalzade

Abbasgulu Ismayıl Najafzade
Zurna Türk Dili Halkların Ortak Müzik Aletidir

Serap Yükrük
Okul Öncesi Öğrencilerde Müziksel Algının Görsel Algı Üzerine Etkisi

Hüseyin Yükrük
Bağlamada Yapısal Olarak Deneysel Biçimler

Hatice Selen Teki̇n
Âzerbaycan ve Türk Müziği Makamlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Volkan Gidiş, Hanefi Özbek
Composition Education in Turkish Maqam Music

Pınar Şahin, Zeynep Yadigaroğlu
Güzel Sanatlar Liseleri Piyano Öğretim Programında Kullanılan Makamların Uygulanabilirliğine Dair Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri


Itır Eskioğlu, Birsen Jelen
Piyano Eğitiminin Öğretmen ve Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımlarıyla İncelenmesi

İsmail Sözen, Yavuz Durak
İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımı ile Yapılan Toplu Bağlama Öğretiminin Performans ve Tutuma Etkisi

Rıdvan Ak, Gamze Elif Tanınmış
Claude Debussy’nin Tanburi Cemil Bey’in Müzikal Üslubuna Etkisinin İzlenimcilik Akımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Ariz Ariz Abduleliyev
Azerbaycanda modern muzik egitiminin olusturulmasi.

İsmail Sözen, İsmail Hakkı Çatlak
Türkiye ve Azerbaycan Müzik Öğretimi Programlarının Karşılaştırılması


Ayşegül Göklen, Sezer Dinçer, Yavuz Durak
Carmina Burana Sahne Kantatının O Fortuna Bölümü Orkestra Partisyonları ile Piyano Eşliğinin Karşılaştırılması

Uğur Alpagut, Çağlayan Kurtoğlu
Küresel akışların etkisi altındaki eğitim sanat anlayışı ve Türkiye Bolu’da İlköğretim seviyesindeki mülteci çocukların (Iraklı / Suriyeli) eğitim yaşantılarında müzik eğitiminin rolü

Arzu Guliyeva
About teachıng Azerbaıjanı natıonal musıcal ınstruments (tar and kamancha) in Turkey

Emine Pınar Tatar Arık
Antakya ve Çevresinde Yaşayan Kültürel Toplulukların Düğün Ezgilerinin İncelenmesi


 

Azerbaycan Milli Konservatuvarı

About the Conservatory  

Azerbaijan National Conservatory, established under the Decree signed in 2000 by the national leader Heydar Aliyev, is one of the first higher education institutions to start operating in the years of independence.
The main objective of Azerbaijan National Conservatory is to train skilled professionals for the advancement of the national music, as well as studying, and promoting it. Organizing higher music education on a scientific basis, linking education to science and practice are our most important and urgent tasks. Our ultimate goal is to shape students’ professional image and present them to the public as expert musicians. 
Composer Prof. Siyavush Ashraf oghlu Karimi, who is the recipient of the title of ‘People’s Artist' as well as the ‘Order of Glory', is the rector of Azerbaijan National Conservatory.

Academic staff
Professional teaching staff at Azerbaijan National Conservatory consists of prominent performers of folk instruments, singers, professional conductors, well-known musicologists, composers and many scholars who specialize in various fields of social science. More than one hundred fifty (150) professors work at the Conservatory that boast of holding various scientific and honorary titles including 20 People’s Artists, 13 Honored Art Workers, 27 Honored Artists and 13 Honored Teachers of Azerbaijan.

Teaching and disciplines
The Conservatory provides three levels of degrees: Bachelor's, Master's and Doctoral degrees. As with all higher institutions, the ANC implements the Bologna process. Educational issues and questions relating to teaching and sciencific research are discussed at the meetings of the Scientific Council, and a collegial decision is made. Prof. Malik Guliyev, vice-rector on Educational Affairs is the head of Education at the conservatory. Following disciplines are taught at the Conservatory: folk instruments; solo singing (khananda); solo singing (national vocal); Conducting (on folk instruments); composing music; music studies; Art of Estrada; Teaching Music.

Faculty of Performing Arts
The Faculty of Performing Arts is composed of departments such as "Solo singing” (khananda), "Instrumental mugham", "Folk instruments", "General fortepiano", "Music history and theory", "Orchestration and conducting of folk instruments", "National vocal" and "Social sciences". Faculty of Performing Arts students who study folk, national wind and percussion instruments and solo singing (khananda) learn how to play tar, kamancheh, canun, balaban and piano as well mastering the secrets of the art of khananda. 
Associate Professor Leyla Guliyeva  serves as the dean of the faculty.

Scientific research
Scientific and scientific-methodical works conducted by the departments, activities of two scientific laboratories, publication of the scientific journal "Conservatory", Bachelor's degree students’ theses and dissertations of Masters, Candidate and PhD students, organization of international conferences and symposiums, seminars and roundtables held within the conservatiory make up the bulk of the scientific activity at Azerbaijan National Conservatory.
Vice-rector for Scientific Research, musicologist Prof. Lala Huseynova heads this department.

 

Laboratories
Two laboratories operate  within the ANC: "Exploration of National Music" and "Improvement  of  National musical instruments" laboratories. Laboratories seek to address urgent problems relating to the national music, national instruments, music history and theory, develop new ideas and proposals; update scientific-methodical practice; attend various conferences and symposiums and write scientific papers.
“Exploration of national music” scientific research laboratory was launched in 2003. A great deal of work has been undertaken by the laboratory since then. The laboratory has made considerable contributions to studying and researching the national music, and published several scientific papers in the local press. Libraries across the country have been very effective in providing the  employees of the laboratory with valuable knowledge, and the school administration has established very favorable conditions for the employees and supplied the laboratory with necessary technical equipment. Abbasgulu Najafzadeh, who has a doctoral degree in fine arts, is in charge of the  laboratory. 
"Improvement of  National musical instruments” scientific research laboratory was established in 2003. Laboratory focuses on improving the national musical instruments as well as inventing new ones. However, the most important goal is the restoration of our ancient folk instruments, creation of new genres and their application to performing and teaching. Improvement of tar, kamancheh, canun,  restoration of chang , creation of bass and tenor types of balaban, invention of bass tar and others are among the accomplishments of the laboratory. The laboratory is headed by Mammadali Mireli oghlu Mammadov.

International cooperation
The Department of International Relations has been operating ever since the conservatory was founded.  Department established closed ties with the similar institutions at all higher education centers across the country. It also cooperates with all the embassies accredited in the country.

Creative Collectives
Folk instruments Orchestras
Two folk instruments orchestras made up of the students of the conservatory – “Buta” and “Hemaheng” orchestras – were established upon the initiatives of rector Siyavush Karimi. Orchestras’ play a wide range of repertoire including the works by Azerbaijani, as well as Russian and European composers.

Student choir
Student choir is one of the collectives within the Azerbaijan National Conservatory. There are also two other choirs operating at the Conservatory. Choirs, led by Honored Art Worker Dilara Aliyeva and Tarana Yusifova, perform regularly at the concerts with a very diverse music program.
“Music College” and “Art Gymnasium”  within the conservatory
In accordance with the decree of the national leader Heydar Aliyev dated 10 August 2001 entitled, “On the establishment of the material and technical infrastructure of the Azerbaijan National Conservatory”, Baku Music College and Republican Art Gymnasium merged into the conservatory. Professional  teaching staff in these education centers work tirelessly to train the new generations of musicians.

Department for preparation of international students
Preparatory Department for International students was established in 2005. In this short period of time, students all over the world including Iran, Turkey, South Korea, Kazakhstan, Uzbekistan, Canada and the United States of America have applied to study in the conservatory.

Our laureates
Azerbaijan National Conservatory has achieved popularity in a short period of time. Our teachers and students have made news in Turkey, Iran, Russia, France, the USA, Canada, Arabic states, Japan, Middle Eastern republics and other places with their successful scientific works and performances. Presidential scholarship receivers, laureates of various international and domestic awards study at the ANC.

Student life
Student-Youth Organization within our University was founded in 2005. The Student-Youth Organization brings students together based on common interests and principle of volunteerism and ensures their active participation in public life.

Additional information
The conservatory has large and small concert halls, a conference hall, a mugham club decorated with national ornaments and ancient carpet patterns, a modern recording studio, a library, a reading hall, a sports and education complex, a student dorm with all necessary amenities available and more than 100 classrooms. Moreover, educational, scientific secretariat, departments for organizing concerts, trade unions and youth organizations are all integral part of the ANC.

PANEL - “Müzikte Üniversiter Eğitimin Dünyadaki Durumu”

Moderatörler:

Panelistler:

  • Farah Aliyeva
  • Silja Fisher

Çağrılı Konuşmacılar

Konferanslar

Piyanoda Temel Davranışların Kazandırılmasında Dört El Çalışmalarının Önemi Çalıştayı

Piyano eğitimi içerisinde dört el piyano çalışmaları ayrı bir öneme sahiptir ve birçok besteci bu amaca yönelik eserler ortaya koymuştur. Piyanoda dört el çalma, literatürde düet olarak da ifade edilmektedir. Dört el çalmanın özellikle başlangıç düzeyindeki öğrencilerde; ritmik beraberlik, çok sesli duyumun gelişmesi, eserin sabit tempoda kalınarak çalınabilmesi, deşifre becerisi ve müzikalitesinin gelişmesi ile çocuğun kendine güven duygusunun artması gibi konularda katkı sağladığı bilinmektedir. “Piyanoda Temel Davranışların Kazandırılmasında Dört El Çalışmalarının Önemi” başlığı adı altında; yukarıda sözü edilen kazanımların yanında, söz konusu temel davranışların kazandırılarak pekiştirilmesi amacıyla yazılmış 10 tane dört el piyano parçası seslendirilecek ve nitelikli bir piyano eğitim sürecinin hem örgün hem de amatör müzik eğitimi bağlamında değerlendirmesine çalışılacaktır.

"Kanun ve Tanbûr" Çalıştayı

1/Hüseynî Peşrev (Lavtacı Andon Efendi), 2/Hüseynî Şarkı-Senden bilirim yok bana bir faide-Tanbûrî Ali Efendi, 3/Hüseynî Şarkı-Hicran oku sînem deler-Şevkî Bey, 4/Kanun ve Tanbûr Taksimi 5/Hüseynî Şarkı-Kıvrım kıvrım n’olur dökme beline-Hanefi Özbek 6/Hüseynî Oyun Havası-Çeçen Kızı-Tanbûrî Cemil Bey

Yukarıdaki eserler icra edilecek,
Eserlerin makamı, usûlü ve formu hakkında bilgi verilecek. Kanun ve Tanbûr hakkında bilgi verilecek.

Bağlamada Yöresel Tezene Tavırları

Öz
Bağlama Türk Halk Müziği’nin en önemli çalgısıdır. Bağlamada yöresel tezene tavırları, icra sırasındaki birtakım gerekliliklerden doğmuştur. Tezene tavırları stili belirler. Tavırlar sayesinde çalınan bir ezginin hangi yöreye ait olduğunu bilebiliriz.
Tezenenin vuruluş yönü, hangi tellere uygulandığı, ritim gibi unsurlar, yöresel tezene tavrını belirler.
Bu çalışmada, bağlamada yöresel tezene tavırlarının kullanılışı uygulamalı bir anlatımla sunulacaktır.

Atölye  - Usûller ve Beden Perküsyonuyla Çember Şarkıları

Bu çalışmanın amacı, beden perküsyonlu politmik çember şarkıları yapımında Usûllerin (Klasik Osmanlı-Türk Müziği Ritim kalıpları) çağdaş kullanımını göstermektir. Konu ile ilgili en eski literatür, 7. yüzyıla uzanmaktadır. Çağlar boyunca varlığını sürdüren, bestecileri bilinmeyen ritim kalıpları mevcuttur. Bir ritim kalıbının günümüze erişmesi doğal seleksiyon gibidir. Bazı besteciler kalıbı kullanırsa, kalıp unutulmaz, yaşar. Aksine, kullanılmazsa hafızadan silinebilir. Atölyede, biraz ısındıktan sonra “usûl meşki” denilen usûl uygulamalarının geleneksel yolu üzerinde çalışacağız. Usûl meşki, uyluklarda uygulanan beden perküsyonudur. Usûller, bir tür vokal perküsyon olan "düm, tek" gibi hecelerden oluşur. Üzerinde durulacak bazı kelimeler mertebe, darb, ika ve velvele'dir. Bir sonraki adım Usûllerin gelenekselden çağdaş beden müziğindeki kullanımına geçiş olacaktır. Son aşamada, bedenimize yumuşak dokunuşlar ile kısa (<15 vuruş) ve uzun (> 15 vuruş) Usûllerle oynarken iki veya üç çember şarkısı söyleyeceğiz. Derin konsantrasyon ve eğlence!

Atölye – Beden Müziğinde Komprovizasyon

Bu çalıştayın amacı, vücut perküsyonu ve şarkı söyleme yoluyla politmiler ve kompozisyonlar oluşturmak için bazı grup doğaçlama ve comprovisation modellerini paylaşmaktır. Comprovisation, Fransız Besteci Etienne Rolin tarafından oluşturulan bir terimdir: kompozisyon ve improvizasyon olmak üzere iki kelimeden oluşan bir karışımdır.  Eğer bir kişi aynı zamanda besteliyor ve improvize yapıyorsa (doğaçlıyorsa), “komprovizasyon” yapıyordur. Atölye, değişken liderlerle grup halinde oynanan bir oyun olan circle shout, Walter Thompson tarafından geliştirilen, performansçılar için bir işaret dili olan Soundpainting ve beden müziği atölyesi etkinliklerinin birleşimidir. Atölye, bir beden perküsyon ısınmasıyla başlayacak, “Spiral Doğaçlama” ve kısa bir Soundpainting çalışmasından sonra atölye içi "Circle Shout Comprovisation Birliği" oluşturulması hedeflenmektedir.

Atölye - "Soundpainting"

Soundpainting, besteci Walter Thompson tarafından performansçılar için geliştirilen bir işaret dilidir. "Performansçılar" aktörleri, dansçıları, çalgıcıları, teknisyenleri ve şarkıcıları içerir. Ana fikir, performansçıların yaratıcı fikirlerinin kullanarak şimdi ve burada bir performans bestelemek ve sergilemektir. Performansçılar, Soundpainter'ın (teknik olarak şef) 1500'den fazla sayıya sahip Soundpainting işaretlerine tepki verirler. Bu hareketler kimin, ne zaman, ne yapacağına ve nasıl yapacağına dair 4 soruya cevaptır. Performans bu etkileşim sürecinde gelişir. Soundpainting son zamanlarda Fransa başta olmak üzere bazı okullarda müzik eğitiminde kullanılmaya başlanmıştır. Benim düşünceme göre, müzik eğitimi bağlamında Soundpainting'in en değerli yanı, performansçıya (öğrenciye) özgürce yaratma özgürlüğünü, beğenilmeme korkusu olmadan vermesidir. Bu, özgüven ve kendine saygının desteklenmesinde çok önemlidir. İkinci olarak, Soundpainting, insanlığın yıllardır müzisyen kimliğine  yabancılaşmasına neden olan müzik tanımının etrafındaki öğrenilmiş çaresizlik sınırlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olması açısından önem taşımaktadır. Atölyenin amacı katılımcıların bazı Soundpainting hareketlerini okumalarını ve etkinliği tanımalarını sağlamaktır. Atölye kısa beden perküsyonu ısınması ile başlar. Daha sonra Soundpainting'in ilk seviye işaretleri yavaş yavaş uygulamaya konur. Katılımcıların atölyeye çalgılarıyla katılmaları beklenmektedir, çalgı çalma seviyesi önemli değildir. Çalgı olmazsa şarkıcı olarak katılınabilir.  


 

 

 

 
 
ISME 2018 - 33rd World Conference of International Society for Music Education / 15-20 July 2018 / Baku / Azerbaijan